skip to Main Content
RAMOWY PROGRAM XIX ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż Komitet Naukowy zastrzega możliwość zmian w programie.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY DO POBRANIA W PDF

CZWARTEK 24.05.2018 r.
16:30 – 18:00 SALA Wielofunkcyjna C, im. Wojciecha Kilara
Uroczyste otwarcie XIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
18:00 – 19:00

Sesja plenarna inauguracyjna

wykład im. Mieczysława Wierzuchowskiego
Dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska

wykład im. Jakuba Węgierki
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

PIĄTEK 25.05.2018 r.
SALA WIELOFUNKCYJNA C
im. Wojciecha Kilara
SALA AUDYTORYJNA
im. Stanisława Hadyny
SALA BALOWA BC
im. Ryszarda Riedla
SALA BALOWA A
im. Grzegorza Fitelberga
8:15 – 9:30 Sesja Honorowa
PARTNER SESJI AstraZeneca Pharma Poland
9:30 – 9:45 Przerwa kawowa
9:45 – 10:45 Sesja Firmowa
Sanofi Diabetes
Sesja Firmowa
Eli Lilly Polska
Sesja Firmowa
Polfa Tarchomin
Sesja Firmowa
Berlin-Chemie
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:10 Sesja prac oryginalnych
Genetyka
Sesja prac oryginalnych
Powikłania w cukrzycy
Sesja prac oryginalnych
Varia
Sesja prac oryginalnych
Sesja Młodych Naukowców 1
12:10 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Sesja Firmowa
Novo Nordisk
Sesja Firmowa
Servier Polska
Sesja Firmowa
Boehringer Ingelheim
Sesja Firmowa
Roche Diabetes Care Polska
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa 13:30 – 14:15
Spotkanie z Ekspertem
Prof. Chantal Mathieu, Katholieke Universiteit Leuven LEGENDO
Przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 Sesja Firmowa
Novo Nordisk
Sesja Firmowa
Bioton
Sesja Firmowa
MSD
Sesja Firmowa
Abbott Diabetes Care
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Sesja Konsultanta Krajowego
w dziedzinie diabetologii
Centralny Układ Nerwowy w cukrzycy Sesja Sekcji Powikłań Ocznych Sesja Sekcji Położniczej
17:15 – 19:00 Walne Zgromadzenie Członków PTD
SOBOTA 26.05.2018 r.
SALA WIELOFUNKCYJNA C
im. Wojciecha Kilara
SALA AUDYTORYJNA
im. Stanisława Hadyny
SALA BALOWA BC
im. Ryszarda Riedla
SALA BALOWA A
im. Grzegorza Fitelberga
8:15 – 9:45 Sesja Laureatów Nagród PTD Sesja Diabetologii Klinicznej Sesja Sekcji Pediatrycznej PTD Sesja Szkoły Pompowej
9:45 – 10:00 Przerwa kawowa
10:00 – 11:00 Debata z transplantologami Sesja Przypadków Klinicznych
PARTNER SESJI Eli Lilly Polska
Sesja PTD/PTMS Sesja Edukacyjna i Społeczna
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:15 Sesja Firmowa
Sanofi Diabetes
Sesja Firmowa
Ascensia
Sesja Firmowa
Woerwag Pharma
Sesja Firmowa
Sandoz Polska
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Sesje plakatowe
13:30 – 14:30 Sesja Badań Podstawowych i Genetyki Sesja Sekcji Diabetologiczno-Kardiologicznej Sesja Zespołu ds. Powikłań Nerkowych Cukrzycy Sesja Pielęgniarska
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 – 16:00 Sesja Mapy zdrowotne i Diabetologia Społeczna Sesja Sekcji Stopy Cukrzycowej Sesja Prac Oryginalnych
Sesja Młodych Naukowców 2
16:00 Zakończenie Zjazdu
Back To Top