skip to Main Content
Streszczenia

SESJE USTNE

Sesje ustne: Genetyka, Powikłania w cukrzycy, Varia oraz Sesja Młodych Naukowców 1 odbędą się w piątek (godz. 11:00-12:10)
Sesja ustna Młodych Naukowców 2 odbędzie się w sobotę (godz. 14:45-16:00)
Planowany czas na prezentację wynosi 7 min + 4min dyskusja (po każdym wystąpieniu).
Prosimy o dostarczanie prezentacji edytowalnej w programie Power Point lub nie edytowalnej jako plik z
rozszerzeniem *.pdf z zachowaniem proporcji ekranu 16:9 w rozdzielczości 1920:1080.
Dopuszczalne nośniki – pamięci USB, nośniki optyczne, karty pamięci.
Filmy jedynie w formatach avi, mp4, h264.

Uwaga!
Należy unikać formatów quicktime, rmvb i innych niestandardowych itp.
Nie będzie możliwości uruchamiania prezentacji z własnego sprzętu.
Uprzejmie informujemy, że nie będzie możliwości wyświetlania prezentacji innych niż podano wyżej.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu prezentacji.

Prace zakwalifikowane do SESJI USTNYCH
Prosimy kliknąć w nazwę sesji, aby otworzyć spis prac.

Sesja 1 – GENETYKA (PRACE: P1 – P4)
Sesja 2 – POWIKŁANIA W CUKRZYCY (PRACE: U6 – U10)
Sesja 3 – VARIA (PRACE: U11 – U15)
Sesja 4 – SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW 1 (PRACE: U16 – U20)
Sesja 5 – SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2 (PRACE: U21 – U25)

 

SESJE PLAKATOWE

Sesje plakatowe odbędą się w sobotę, 26 maja 2018 r. w godzinach 12:30–13:30
miejsce: przy salach im. Ryszarda Riedla i im. Grzegorza Fitelberga ( Sale Balowe BC + A)
Prosimy o przygotowanie plakatu o wymiarach 70 cm x 100 cm (orientacja pionowa, format B1)
zawierającego: nazwę sesji, oznaczenie pracy (np. P23), tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora, inicjał
imienia oraz nazwiska współautorów.
Autorów prac prosimy o obecność przy pracach w czasie trwania sesji.
Plakaty należy przekazać do rejestracji Zjazdu – nie później jednak niż w sobotę do godziny 09:00.
Plakaty należy usunąć po zakończonym Zjeździe, nie później niż do godziny 18:00, 26 maja 2018 r.
Za pozostawione plakaty organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Prace zakwalifikowane do SESJI PLAKATOWYCH
Prosimy kliknąć w nazwę sesji, aby otworzyć spis prac.

Sesja 1 – GENETYKA I IMMUNOLOGIA (PRACE: P1 – P4)
Sesja 2 – CUKRZYCA TYPU 1 (PRACE: P5 – P16)
Sesja 3 – POWIKŁANIA W CUKRZYCY TYPU 2 (PRACE: P17 – P26)
Sesja 4 – DIETA I EDUKACJA (PRACE: P27 – P37)
Sesja 5 – CIĄŻA I PRZYPADKI (PRACE: P38 – P49)
Sesja 6 – VARIA (PRACE: P50 – P60)
Sesja 7 – SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW (PRACE: P61 – P73)

Back To Top